Аудит


Аудит фінансової звітності – це аудиторська перевірка фінансових звітів, метою якої є встановлення достовірності їх показників та надання аудиторові можливості висловити незалежну професійну думку про те, чи складені ці фінансові звіти відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звітності.

Наші Послуги з аудиту фінансової звітності включають:
  • Аудит фінансової звітності, підготовленої у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку;
  • Аудит фінансової звітності, підготовленої у відповідності до IFRS-IAS (МСФЗ-МСБО); удит фінансової звітності, підготовленої у відповідності до загальноприйнятих бухгалтерських принципів США (US GAAP);


Огляд фінансової звітності – надання аудиторові можливості, на основі процедур, які не дають усіх свідчень, що їх вимагала би аудиторська перевірка, констатувати, чи привернув увагу аудитора будь-який факт, що дає йому підстави вважати, що фінансові звіти не складені в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Огляд забезпечує середній рівень упевненості стосовно того, що інформація, яка є предметом огляду, не містить суттєвих викривлень.

Серед послуг з огляду фінансової звітності є:

  • Огляд фінансової звітності, підготовленої у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку;
  • Огляд фінансової звітності, підготовленої у відповідності до IFRS-IAS (МСФЗ-МСБО);
  • Огляд фінансової звітності, підготовленої у відповідності до загальноприйнятих бухгалтерських принципів США (US GAAP).


Аудит спеціального призначення – аудиторська перевірка фінансової звітності, складеної відповідно до всеохопної основи бухгалтерського обліку, іншої, ніж Міжнародні чи національні стандарти бухгалтерського обліку (наприклад, фінансовий звіт, підготовлений для цілей оподаткування тощо), а також інших конкретних питань діяльності фірми.

Компанія надає такі послуги аудиту спеціального призначення:

  • Перевірка фінансових звітів, складених відповідно до всеохопної основи бухгалтерського обліку, іншої, ніж Міжнародні чи національні стандарти бухгалтерського обліку;
  • Висновки щодо компонентів фінансових звітів;
  • Висновки щодо виконання контрактних угод;
  • Висновки щодо узагальнених фінансових звітів.

 

Курс не знайдено!