Супутні аудиту послуги

Перевірка прогнозної фінансової інформації – це аудиторська перевірка прогнозної фінансової інформації, яка може охоплювати фінансові звіти і може бути підготовлена:

 • як інструмент внутрішнього управління (наприклад, для допомоги в оцінювані можливих капіталовкладень) або
 • для надання третім особам, наприклад, у формі:

  • проспекту для забезпечення потенційних інвесторів інформацією про майбутні очікування
  • річного звіту для забезпечення інформацією акціонерів, органів регулювання та інших зацікавлених осіб
  • документа, що містить інформацію для кредиторів, яка може включати, наприклад, прогнози руху грошових коштів.

Виконання погоджених процедур - виконання таких аудиторських процедур, які були погоджені аудитором, суб’єктом господарювання та будь-якими відповідними третіми сторонами, а також надання звіту про фактичні результати цих процедур. Завдання з виконання погоджених процедур може включати виконання аудитором наступних процедур:

 •  Запит та аналіз;
 •  Перерахунок, порівняння та інші перевірки точності записів;
 •  Спостереження;
 •  Перевірка;
 •  Одержання підтверджень.

Завдання з підготовки інформації – підготовка фінансових звітів (які можуть бути повним пакетом фінансових звітів), але може включати також збирання, класифікацію та узагальнення іншої фінансової інформації.

Серед наших послуг з виконання завдань з підготовки інформації є:

 • Компіляція фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів;
 • Подання фінансової звітності у відповідності до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності(IAS/IFRS);
 • Трансформація фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (IAS/IFRS) та загальноприйнятих бухгалтерських принципів США (US GAAP);
 • Консолідація фінансової звітності корпорацій та інших об’єднань підприємств відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (IAS/IFRS).

 

Курс не знайдено!