Налаштування і впровадження

Якщо у Вашої компанії є потреба в розширенні функціоналу типового рішення (потрібні спеціальні звіти, документи, Ви використовуєте унікальні схеми організації ведення обліку та ін.), наші спеціалісти готові провести роботи з адаптації (налаштування) конфігурації з її наступним впровадженням, котрі включають:

  • детальне дослідження з метою визначення ступеня потреби в налаштуванні (уточнення того, як повинні працювати ті чи інші об'єкти програми, опис нових довідників, документів, звітів, схем проведень)
  • формування опису задачі та переліку робіт (технічного завдання) у відповідності із одержаними даними детального дослідження, оцінка строків і вартості цих робіт
  • кодування і тестування - власне конфігурування програми та обов'язкове тестування функціональності і продуктивності нової системи
  • впровадження - передача системи в експлуатацію (визначення порядку переходу користувачів на нову систему, перенесення початкових даних, тестування системи на реальних даних)
  • створення "Інструкцій користувача" по роботі з адаптованою системою, що містять опис змін в програмі і порядок роботи з нею.

Вартість цих робіт визначається на основі сформованого переліку робіт, строків та інших вимог клієнта.

Ми надаємо послуги по впровадженню типових конфігурацій програмних продуктів на базі систем BAS та 1С:Підприємство.

Загальна схема стандартного впровадження складається з наступних етапів:

  • Обстеження підприємства та відображення бізнес-логіки роботи продукту на процеси підприємства, визначення внесення змін до конфігурації. Результатом етапу буде Концепція функціонування програмного продукту на конкретному підприємстві.
  • Адаптація – виконання робіт по внесенню змін до стандартної конфігурації продукту, для забезпечення функціонування системи згідно Концепції.

  • Впровадження системи безпосередньо на підприємстві полягає у встановленні програмного забезпечення на підприємстві, навчанні персоналу роботі з програмним продуктом, проведенні первинного наповнення інформаційної бази системи (перенесення залишків, внесення інформації про структуру підприємства та параметри обліку, т.і.). Протягом етапу проводиться поточний контроль роботи користувачів. Етап впровадження завершується формуванням необхідної звітності (регламентної податкової, управлінської) та визначенням її відповідності фактичним результатам діяльності підприємства.

Результатом впровадження системи є автоматизована система обліку діяльності підприємства, що функціонує за принципами, закладеними в типові рішення системи із врахуванням специфіки діяльності підприємства.

 

Курс не знайдено!