Право інтелектуальної власності


Наші спеціалісти надають послуги з різних аспектів права інтелектуальної власності, що передбачає захист прав клієнтів з моменту їх виникнення та в процесі використання. Позитивний досвід співпраці з компетентними державними органами та тривала практика надання таких послуг допомагає максимально професійно виконувати поставлені завдання.

У цій сфері ми надаємо такі послуги:
  • консультування з питань захисту авторського та суміжних прав, прав на знаки для товарів та послуг, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, промислових зразків;
  • реєстрація прав інтелектуальної власності;
  • розробка комплексних заходів для захисту прав - ліцензування та продаж прав інтелектуальної власності;
  • представництво інтересів клієнтів у судах, компетентних державних органах у разі порушення права інтелектуальної власності.

 

Курс не знайдено!