Міжнародне право


Міжнародне право. Законодавство в цій області регулює один із самих потужних напрямків економіки - експортно-імпортні операції. Міжнародне право є однією із самих складних галузей права, оскільки регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється більшою мірою не стільки законами, скільки підзаконними нормативними актами, які частіше піддаються змінам і більш істотно впливають на зовнішньоекономічну діяльність підприємств.

Юридична компанія "Міжнародне право" надає повний комплекс послуг з правового обслуговування компаній – учасниць зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі:

  • підготовка й аналіз зовнішньоекономічних договорів, представництво інтересів клієнта в ході переговорів;
  • консультування з питань митного оформлення товарів і митного контролю;
  • захист інтересів клієнта у відносинах з митними органами, у тому числі у справах про порушення митних правил, заперечення дій і рішень посадових осіб митних органів в адміністративному й судовому порядку;
  • правовий супровід валютних операцій;
  • консультування з питань прав і обов'язків резидентів і нерезидентів відносно володіння, користування й розпорядження валютою, придбання рухомого й нерухомого майна, відповідальності за порушення законодавства про валютне регулювання й валютний контроль;
  • представництво в ході проведення антидемпінгових розслідувань і процедур;
  • представництво під час розгляду зовнішньоекономічних суперечок;
  • юридичний супровід експортно-імпортних операцій;
  • правові дослідження з інших питань здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

 

Курс не знайдено!