Юридична експертиза


Юридична компанія "Міжнародне право" проводить юридичну експертизу договорів, контрактів, корпоративних документів.

Юридична експертиза документів - це перевірка відповідності документів, як у цілому, так і окремих частин, чинному законодавству, а також цілям які переслідувалися під час підписання документів.

Застосування юридичної експертизи документів:

1) експертиза документів перед укладанням договору, угоди, контракту, текст якого запропонований контрагентом;
2) перед придбанням нерухомого майна, часток, акцій у статутному капіталі організації;
3) експертиза документів і висновків у деяких випадках, коли Клієнт хоче бути впевнений, що в досліджуваному документі немає "підводних каменів", що цей документ дійсний.
Результат експертизи документів і висновків, як правило, надається клієнтові в письмовому вигляді з рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень.

Юридичний аудит підприємства — це комплекс заходів з перевірки і отримання об'єктивної оцінки стану господарської діяльності підприємства і надання відповідних рекомендацій щодо покращення такої діяльності. Аудит складається з:
  • юридичного аудиту усієї діяльності підприємства (повний аналіз діяльності підприємства за визначений період з аналізом усіх можливих ризиків і пропозиціями щодо їх усунення);
  • юридичного аудиту договірної роботи;
  • юридичного аудиту установчих, дозвільних та інших документів, що супроводжують господарську діяльність підприємства (ліцензій, дозволів, патентів, сертифікатів тощо);
  • юридичного аудиту кадрової роботи;
  • юридичного аудиту відокремлених підрозділів підприємства (представництв, філій);
  • юридичного аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Результатом перевірки є звіт, що містить висновки щодо фактичного стану і рекомендації, які дозволять Вам покращити ваш бізнес в цілому.

Захист ваших інтересів при проведенні аудиту забезпечується обов'язковим підписанням угоди про нерозголошення конфіденційних даних, що можуть стати відомі сторонам в ході аудиювання.

 

Курс не знайдено!