Автоматизація системи управління та обліку Групи компаній "Тріанекс"

Група компаній "Тріанекс" м. Рівне за допомогою ТОВ "Стандарти ІТ" м. Львів впровадила в себе новітню систему автоматизованого управління та обліку господарської діяльності на базі програмних продуктів сімейства "1С:Підприємство 8".

Наявна на підприємстві програма "Бухгалтерія 7.7" не могла в повній мірі забезпечити вимоги керівництва компанії, що активно розвивається.

Керівництво "Тріанекс" вирішило змінити існуючу на підприємстві систему управління та обліку на таку, яка відповідає викликам часу та конкурентного середовища, таку що може оперативно вирішувати поставлені задачі, легко налаштовуватись під потреби користувача та має надійну підтримку. Для реалізації поставлених задач "Тріанекс" влучно звернулась до компанії ТОВ "Стандарти ІТ" група компаній "Міжнародні стандарти" м. Львів.

Основними вимогами до автоматизованої системи були:

 • підвищення рівня ефективності діяльності підприємства в цілому та окремих підрозділів;
 • автоматизація управлінського та бухгалтерського обліку;
 • консолідований облік окремих напрямків діяльності групи компаній;
 • підтримка бізнес-процесів фінансового планування, у тому числі оперативного та календарного планування руху грошових коштів;
 • забезпечення ефективного використання наявних технічних та трудових ресурсів в процесі управління діяльністю окремих структурних підрозділів і підприємства в цілому;
 • автоматизація процесів управління персоналом та розрахунку заробітної плати;
 • автоматизація процесів управління автотранспортом, закупівлею, продажу товарів та послуг;
 • забезпечення можливості ведення конфіденційного обліку активів та зобов'язань на підприємстві.
За результатами обстеження та відповідно до вимог Замовника були обрані такі програмні продукти: "Управління невеликою фірмою для України" та "Бухгалтерія 8 для України»". Функціональні можливості запропонованих прикладних рішень дозволяли в найбільш повному обсязі задовольнити первинні вимоги Замовника щодо системи управління, в одно час, не перевищуючи ліміт статті бюджету на придбання програмного забезпечення.

В процесі впровадження були успішно автоматизовані наступні бізнес-процеси:

 • Управління витратами.
 • Управління грошовими коштами.
 • Управління закупками і продажами.
 • Управління розрахунками з підзвітними особами.
 • Управління автотранспортом.
Предметом особливої уваги зі сторони Замовника було забезпечення "позамовного" (деталізація до окремо взятого замовлення покупця чи постачальника) аналізу фінансових показників діяльності – доходів, собівартості продукції, маржинального доходу, витрат періоду, взаєморозрахунків з партнерами, і, навіть, руху грошових коштів.

Роботи проводились з використанням технології проектного впровадження. На етапі аналізу та проектування було створено та підписано Сторонами "Технічне завдання на розробку та впровадження". Формалізація бізнес-процесів підприємств групи дозволила Замовнику:

А. "Подивитись на себе зі сторони" – кожному окремому учаснику процесу краще зрозуміти свою роль та зону відповідальності; на підприємстві з'явились такі документи як положення про відділи, положення про систему оплати праці, посадові інструкції, моделі та описи бізнес-процесів.

Б. Провести реінжиніринг процесів критичних з точки зору облікової функції підприємства, зокрема: процесів управління закупівлями та руху грошових коштів.

В. Формалізувати не дуже документовані процеси та процедури, зокрема: було розроблено значну кількість бізнес-процесів підсистеми "Управління автотранспортом", які включають планування, облік та контроль роботи автотранспортних засобів Замовника.

Родзинка технічної реалізації - "зшиті" дві інформаційні бази "Управління невеликою фірмою для України" – управлінський облік та "Бухгалтерія 8 для України" – регламентований облік в єдину інформаційну систему, в якій користувач працює з об'єктами (довідниками, документами) без потреби подвійного внесення екземплярів даних в різних базах.

Спеціалістами "Стандарти ІТ" були виконані наступні роботи: збір та аналіз даних для підбору оптимального рішення, аналіз та проектування системи, встановлення і налаштування програм на робочі місця, програмна реалізація запроектованих рішень, створення інтерфейсів та наборів прав, перенесення даних з попередньої облікової системи, проведене навчання користувачів, безпосередня робота з користувачами на окремих функціональних напрямках (робочих місцях).

Система успішно введена в промислову експлуатацію та на даний час надається підтримка, за умовами договору на інформаційно-технологічний супровід (ІТС) в пільговий період.

В результаті автоматизації у ГК "Тріанекс" в три-чотири рази зменшились витрати підприємства на ведення регламентованого обліку підприємства в цілому та по підрозділах (завдяки об’єднанню існуючих баз даних в одну, оптимізація вводу та аналізу даних), з’явилася можливість вести облік виробничих та логістичних процесів (оперативний облік залишків на складі, управління транспортними засобами), в двічі пришвидшилось опрацювання замовлень покупців та передача їх у виробництво.


Повернення до списку