Автоматизація системи управління та обліку ПП "Торговий дім "Львівські пропозиції"

Приватне підприємство "Торговий дім "Львівські пропозиції", мережа магазинів "Плиточка", є одним із провідних дистриб’юторів керамічної плитки та сантехніки на ринку західної України.

В зв’язку з розширенням діяльності та невідповідності попередньої облікової системи вимогам часу та уявленню про ефективний процес управління, керівництво "Торговий дім "Львівські пропозиції" звернулося до компанії ТОВ "Стандарти ІТ" ГК "Міжнародні стандарти" м. Львів за допомогою в впровадженні нової сучасної системи управління та обліку.

В результаті аналізу вимог Замовника була запропонована програма "1С:Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України", функціональні можливості якої дозволяють автоматизувати:

 • бухгалтерський облік активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій;
 • формування пакету регламентованої фінансової та статистичної звітності;
 • управлінський облік показників діяльності;
 • управління персоналом та розрахунок заробітної плати;
 • позамовний облік взаєморозрахунків з клієнтами та постачальниками;
 • облік ТМЦ, зокрема механізм резервування на складі та замовленнях постачальникам.
Була застосована технологія стандартного впровадження з виконанням робіт за попередньо погодженим переліком. В результаті Замовник отримав адаптоване до галузевої специфіки прикладне рішення на базі програмного продукту "1С:Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України", що автоматизує процеси управління та обліку в максимально оперативному режимі роботи.

Зокрема, слід відзначити такі функціональні можливості:

 • реалізований повний ланцюжок закупок (оформлення замовлень постачальникам, строк доставки, транспортні витрати, "повна" собівартість);
 • ланцюжок продаж (позамовний облік продаж, резервування та рух товарів під замовлення);
 • оперативна конвертація одиниць виміру керамічної плитки: метри квадратні - штуки – упаковки - піддони;
 • в документах матеріального обліку автоматичний розрахунок ваги номенклатури;
 • розрахунок повної собівартості, визначення маржинального доходу;
 • варіативний оціночний аналіз об'ємів продаж.
Спеціалісти ТОВ "Стандарти ІТ" виконали наступні роботи: встановлена та налаштована програма "1С:Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України" на робочі місця користувачів, перенесені дані з попередньої облікової системи, проведено навчання користувачів роботі з програмою, підготовлені методичні матеріали для користувачів підсистем "Управління замовленнями", "Управління продажами".

Експлуатація нової автоматизованої системи на базі "1С:Підприємство 8" дозволило підвищити ефективність роботи підрозділів підприємства та окремих працівників; керівництво, в свою чергу, отримує своєчасно актуальну інформацію про показники діяльності для прийняття ефективних рішень.

На регулярній основі здійснюється підтримка впровадженого рішення на умовах інформаційно-технологічного супроводу.


Повернення до списку