Автоматизація системи управління та обліку ТОВ "Видавництво "Навчальна книга – Богдан"

Українське видавництво "Навчальна книга – Богдан" спеціалізується на виданні навчально-методичної, довідникової та художньої літератури. Належить до трьох провідних видавництв України.

З метою автоматизації управління та обліку видавничої діяльності керівництво Видавництво "Навчальна книга – Богдан" звернулося до компанії ТОВ "Стандарти ІТ" ГК "Міжнародні стандарти" м. Львів для впровадження оригінального галузевого рішення "Стандарти ІТ. Управління видавничим підприємством". Дане галузеве рішення розроблене спеціально під видавничу діяльність спеціалістами ТОВ "Стандарти ІТ". Програмний продукт "Стандарти ІТ. Управління видавничим підприємством" – це комплексна інформаційна система класу ERP, яка охоплює основні контури управління та обліку на підприємствах видавничої діяльності.

Програма "Стандарти ІТ. Управління видавничим підприємством" дозволяє здійснювати управління:

 • додрукарською підготовкою видання, включно із калькуляцією;
 • розрахунками з суб'єктами авторського права;
 • фінансами;
 • стосунки з покупцями та постачальниками;
 • продажами;
 • закупками;
 • складом (запасами);
 • персоналом, включно з розрахунком заробітної плати;
 • виробництвом, включно з калькуляцією планової собівартості видання та поліграфічних робіт;
 • проводити моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства.

Завдяки функціональним можливостям галузевого рішення були автоматизовані наступні підсистеми видавництва:

 • додрукарська підготовка (проходження рукопису по заданому бізнес-процесу, калькуляція додрукарської підготовки з визначенням планової вартості робіт та витрат часу, розрахунок відрядної заробітної плати);
 • виробнича діяльність (ведення обліку номенклатури видань у розрізі виду і типу, барвистості, редакції, грифа, ISBN творів, розрахунок авторських винагород, розрахунок відпускних цін та аналіз прибутковості випуску, взаєморозрахунки з авторами, ведення загального архіву документів видавництва з "Документообіг 8 КОРП");
 • бухгалтерський облік (операції по банку і касі, ОЗ та нематеріальні активи, облік матеріалів, товарів, продукції, облік витрат і розрахунок собівартості, валютні операції, розрахунки з контрагентами, підзвітними особами, персоналом по оплаті праці, бюджетом, регламентована звітність);
 • маркетинг і продажі (ведення товарного асортименту, цін, знижок підприємства, формування планів продаж в натуральному і вартісному вираженні по підприємству в цілому та по окремих підрозділах, планування роботи з покупцями і замовниками, формування прайс-листів по класифікаторах);
 • роздрібні продажі (ведення кількісно-сумового або сумового обліку, формування звітів по продажах та рухах і залишках товару в роздрібних цінах, формування, друк етикеток і цінників);
 • постачання та закупівлі (оперативна інформація для визначення та забезпечення внутрішніх і зовнішніх потреб у товарах і послугах, забезпечення потреб резервуванням товарів у вільному залишку в місцях зберігання, розміщенням у замовленнях постачальникам і в замовленнях на виробництво);
 • управління складом (запасами) (облік ТМЦ в різних одиницях виміру на різних складах, розділений облік власних ТМЦ, давальницької сировини, прийнятих і роботи, послуги, виробництво (управління процесами виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг);
 • грошові кошти (облік руху грошових коштів в касі і на банківських рахунках, розрахунки з підзвітними особами, формування платіжного календаря, інтеграція з системою "клієнт-банк");
 • зарплати і персонал (кадровий облік персоналу, облік робочого часу, управлінський розрахунок заробітної плати співробітників підприємства);
 • майно (облік основних засобів і нематеріальних активів організації);
 • фінанси (управлінський облік, баланс, формування та аналіз фінансового результату);
 • аналітичні звіти (інформація у всіх розрізах обліку, самостійне налаштування користувачем параметрів звіту відповідно до специфіки вирішуваних завдань, їх зберігання);
 • моніторинг і аналіз показників діяльності підприємства (оперативна оцінка ключових показників ефективності роботи підприємства).

Крім того впроваджений обмін зі сайтом замовленнями номенклатурою, що дає змогу оперативно опрацьовувати замовлення покупців.

Галузеве рішення "Стандарти ІТ. Управління видавничим підприємством" створило єдиний інформаційний простір для відображення фінансово-господарської діяльності підприємства, охопило всі основні бізнес-процеси. У той же час чітко розмежувався доступ до збережених відомостей, а також можливості тих чи інших дій в залежності від статусу працівників.

Впроваджена система автоматизації успішно введена в промислову експлуатацію та надалі продовжується співпраця по обслуговуванню програмного продукту в межах оформленого договору.


Повернення до списку